Sosyalizm sınıfsız ve özgür yaşamdır
Okuyucudan / 29 Aralık 2016 Perşembe Saat 06:02
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sosyalizm özcesi, sınıfsız, sınırsız, savaşsız ve sömürüsüz dünya sisteminin kendisi olarak tarif edilebilir. Sosyalizmde üretim araçlarının mülkiyeti toplumsaldır. Bir bakıma köle ve efendi ilişkilerinin olmadığı, toplumun öz biçimine dönüş yaşadığı doğal toplumsal düzendir. Nazım Hikmet’in bir dizesinde en doğal ve yalın biçimiyle tarifini bulan, “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” düsturunun hayat bulduğu yaşamdır

Sosyalizmde üretim araçları yani fabrikalar, bankalar, okullar hastaneler, köprüler, yollar, tarlalar, yani ekonomik değerlerin halka ait olduğundan özel mülkiyet küçültülüp iyi şartlarda yaşamın idame ettirileceği kadardır ya da çok sınırlıdır.

Sosyalizmde bireysel mülkiyete değil, toplumsal mülkiyete önem verilir. Sosyalizmde temel ilke sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum yaratmaktır. Sosyalizm sadece maddi, ekonomik eşitliliğin olduğu düzen değil, sosyal, siyasal ve kültürel olarak ta insanlar iyi bir eğitime tabi tutulurlar. İnsan topluluklarının 2-3 milyon yıl boyunca yaşadıkları ilkel komünal sistem göz önüne alındığında, son beş bin yıllık sınıflı toplum sistemi zamanlama olarak deve de kulak bile değildir. İnsanlarda özel mülkiyete sahip olma ve iktidar olma hırsı sınıflaşmaya yol açmıştır.

Bugünkü kapitalist sistem son 300 yıllık bir sistem değildir. Daha önceki sınıflı sistem sadece toprağı işletmeye dayalı olup köleci ve feodal karakterliydiler.

Günümüzdeki sınıflı sistem gelişmiş modern sanayiye dayalı olan günümüz modern kapitalizmdir. Köleci, feodal ve kapitalist sistemler özü itibariyle toplumsal değil, toplumun her bakımdan aleyhine olan bir sosyal siyasal ekonomik alt yapıya sahipler. Bu sistemlerin hiç birinde toplumsal bir yön bulunmaz. Bu sistemlerin hepsi de toplumun yoksulluğu ve bilinçsizliği üzerine kendisini var eder. Bir ülkede ekonomik değerlerin neredeyse büyük bir çoğunluğunu sadece sayıları 100'ü geçmeyen elit tabaka dediğimiz çevreler alıyor.

Türkiye'de sözde milli gelirin yüzde 70'ini Tüsiad denen ekonomik canavar yutuyor, yiyor. Büyük bir çoğunluğun köle gibi çalıştığı, çok küçük bir kesiminde hiç çalışmadan üretmeden koltukta oturup yönettiği sistem işte adı geçen ve bugün dünyanın başına savaşları bela eden kapitalizm olmaktadır. İşsizlik, yoksulluk, fakirlik, savaşlar, evsizlik, açlık hepsi kapitalizmden kaynaklanıyor. Kapitalizm en başta insan toplulukları olmak üzere her türlü değeri ve imkanı kendi sistemi için kullanır. Yapılan yollar, barajlar, okullar, hastaneler, köprüler, fabrikalar yani her türlü değerler toplumsal emeğin kendisidir ama kapitalizm bütün  bu değerlere el koyuyor kullanıyor ve her şeyi kendisine mal ediyor. Halbuki bilim teknik, teknoloji ve her çeşit maddi manevi değer topluma aittir ama kapitalizm bütün bu değerler bana aittir, benim eserimdir der. Olsa olsa savaşlar, açlık, yıkım, fakirlik, toplumsal çürümüşlük, yozlaşmışlık, insanın, insanın kurdu haline gelip insanı insanlıktan çıkarması işte kapitalizme aittir. Kapitalizmin iyi bir marifeti yoktur. Her şeyi insan emeği üretir var eder, ortaya koyar ama bir avuç asalak kesim bunlara vahşice el koyar.

Kapitalizmde, insanlık, merhamet, vicdan, adalet bulunmaz. Çünkü kapitalizm bu gibi insani ve toplumsal değerlerin yokluğu üzerine kurulmuştur. Kapitalistler, istedikleri hedefe ulaşmak için her türlü değeri harcarlar, hiç bir değer tanımazlar. Savaşlar kapitalist sistemin krizlerinden ortaya çıkan derin bunalımlı dönemler olup insanlığın çok değer kaybetmesine yol açmışlardır. 1 ve 2. dünya savaşları ve son yıllarda Ortadoğu'da cereyan eden ve 3. dünya savaşı olarak yorumlanan savaş aslında kapitalizmin bunalımının hala derin olduğunu gösteren büyük krizlerdir. Kapitalizmin insanlığın biriken sorunlarına çözüm olmasına imkan yoktur. Küçük bir kesimin çıkarını savunan bir sistemin toplumsal sorunlara çözüm olması düşünülemez. Bugün toplumların yaşadığı sorunlar bu adı geçen kapitalist sistemin yapısından kaynaklanıyor.

Toplumların özgür bir yaşama sahip olması ancak sosyalizmle olur. Sosyalizm, toplumsallığın en üst aşaması demektir. Son yüz yılda bazı ülkelerde sosyalist devrimler olduysa da, yukarıda adı geçen kapitalist sistem kültürünün yeterinde aşılamamasından dolayı sosyalist ülkelerde sosyalizm yeterinde gelişim gösterememiş, bir çeşit devlet kapitalizmine dönüşmüştür. Sosyalizm toplumun yeterli bir siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlar. Yeterli bir sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişimi sağlayamayan toplumlarda sosyalizm gelişemez, yıkılır.

Sosyalizmin gelişmesi ve kalıcılaşması ancak her yönden gelişmiş bir toplumsallıkla mümkündür. Sosyalizmde devlete değil, halka önem verilir. Sosyalizmde mülkiyet devlete değil, halka aittir.

Sosyalizmde devlet toplumun tepesinde durmaz, toplumun içinde erir. Sosyalizmde toplumun kendisini yönetebilmesi için toplumsal yönetim birimleri dediğimiz komünlere önem verilir.  En demokratik toplumsal yönetim birimleri komünlerdir. İyi bir maddi üretim, yeterli bir ekonomi ve bunlarla beraber politikleşmiş bir toplumsal gerçeklik vazgeçilmez önemdedir. Sosyalizmde bilim ve teknik, teknoloji iyi bir şekilde kullanılmaz zorundadır. Doğa tahribatının önlenemez hale gelmesi, iklim değişimi ve çeşitli tatlı su kaynaklarının ve göllerin kuruması, kapitalizmin iştahının aşırı derecede

Her ülkede milyonlarca fakir insanın olması kader değil,  kapitalizmdir. Bütün sorunların çözümü, doğanın kendisiyle, insanlarında kendi gerçeklikleriyle buluşması ancak sosyalizmde mümkündür. Sosyalizmi inşa etmek iyi bir sosyalitenin, yeterli bir ekonomi ve üretimin, güçlü bir toplumsal yönetim birimleri dediğimiz komünlerin yaşamsal hale gelmesi vazgeçilmez önemdedir. Kapitalizm, emperyalizm insanlığın çok uzun tarihinde ara bir sistem olup, insanların kendi hırslarına yenik düşmesi ve kendi kurtları olmalarıdır.

Toplumsallık ancak sosyalizmde keşfedilir. Sosyalizm, kaybedilmiş bütün toplumsal ve insani değerlerin tekrar keşfedilmesi ve yaşanılmasıdır. Dolayısıyla sosyalizm özgür yaşamın kendisidir.

 

Kemal Söbe

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html

 

Parveke

TAGS(ETIKETLER): Sosyalizm  sinifsiz  ve  ozgur  yasamdir  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.