AKP'NİN YENİ MANEVRASI: HDP'NİN PARTİ OLARAK SEÇİME GİRME KARARI
Makaleler / 02 Ocak 2015 Cuma Saat 14:53
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2015 yılına girilirken Türkiye, çok daha ciddi sosyal, politik ve ekonomik krizle karşı karşıya kalacağına dair önemli veriler bulunuyor. Bölgesel ve uluslararası ilişkilerde önemli sorunlar yaşayan Türkiye'nin iç politik dengeleri çok yönlü değişecektir.

Türkiye'nin en stratejik sorunu olan Kürt meselesine dair tartışmalar politik gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edecektir.  Devletle Kürt Hareketi arasında yapılan görüşmelerin 'müzakerelere' evirileceğine dair beklentinin nasıl bir sonuç  ortaya çıkartacağı henüz netleşmiş değil. Bu soruya olumlu bir yanıt vermek oldukça zor görünüyor. AKP'nin temel yaklaşımı Kürt sorununu politik bir mesele olarak ele alıp çözmek yerine zamana yayarak kendi iktidarını güçlendirmenin bir aracı haline getirmeye çalışıyor.

Özellikle cemaatle iktidar rekabetine girişen AKP, Kürt sorununu zamana yaymanın kendi politik çıkarları için çok daha uygun olacağını düşünüyor. Hem Kürt Hareketiyle, hem de cemaatle eş zamanlı bir çatışmanın kendisi için ciddi sorunlar yaratacağının farkındadır. Haziran 2015  tarihinde yapılacak olan seçimler Türkiye'nin iktidar dengeleri bakımından son derece önemseniyor. Özellikle cumhurbaşkanı Erdoğan politik geleceğini garantiye almak için Haziran 2015 seçimlerinde alacağı sonuçları tahmin edilenden çok fazla önemsiyor.

Bugünkü politik rekabetin toplumsal algısı da değişmeye başladı. Hükümetin çok kapsamlı uygulamaya koyduğu anti-demokratik uygulamaların esas nedeni, AKP'nin kendi politik gücüne olan güvensizliğin artmasıdır. Özellikle 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen 'rüşvet ve yolsuzluk' operasyonu AKP'yi çok ciddi oranda etkileyecek gibi görünüyor.  Operasyonda ismi geçen dört bakanın yüce divanda yargılamasına ilişkin tartışmalar AKP'yi ciddi oranda sarsacaktır.

 Ayrıca Erdoğan'ın gölgesinde kalan Davutoğlu'nun politik liderlik sorunu yaşaması ve gelişme eğilimi içinde olan ekonomik krizin  toplumun günlük yaşamında hissedilmeye başlanması  AKP'ye duyulan güvende  belli bir kırılmaya yol açacaktır. Bugünkü veriler dikkate alındığında AKP'nin oy oranındaki düşme eğilimi içinde olduğu anlaşılıyor. AKP'nin elde edeceği milletvekili sayısının 330'un altına düşmesi, Erdoğan'ın kafasında tasarladığı başkanlık rejiminin  yaşama geçmesini engelleyecektir. Ayrıca Cemaat-AKP çatışmasının olumsuz etkilerinin 2015 yılında daha belirgin olarak hissedileceğinin farkında olan AKP, iç politikada bir kısım politik manevralar yönelecektir.

AKP'nin önünde duran ve kendisini en çok zorlayacak olan Kürt sorununa ilişki uygulamaya koyacağı politikalar oldukça önemlidir. Stratejik çözümden çok özellikle 2015 yılı seçimlerine endeksli taktik politikaları yaşama geçirmeyi hesaplıyor.  Bugün olarak ortaya çıkan politik tablo, Haziran 2015 yılı seçimlerine kadar her hangi ciddi somut bir adımın atılmayacağını gösteriyor.

  AKP, önümüzdeki genel seçimlerde bugünkü gücünü koruyup 330 veya 367 milletvekili elde ederek anayasayı en azından referanduma götürecek sayıya ulaşmayı hesaplıyor. Bu planını da HDP üzerinden yaşama geçirmeye çalışıyor.  Haziran 2015'de yapılacak olan seçimlerde HDP'nin sahip olduğu milletvekillerini kendi hanesine geçirmek için yeni manevralara ihtiyaç duyuyor. Öncelikli hamle HDP'nin yüzde 10 barajı üzerinde seçime girmesini sağlamaktır.

AKP'nin bu manevrasının politik arka planı ne olursa olsun,  HDP'nin %10 seçim barajı üzerinde seçime girmesi son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. HDP yöneticilerinin  politik olarak kendilerine güven duymaları gayet doğaldır.  Kazanma arzusu içerisinde olmaları da bir  o kadar ciddi ve önemlidir.  HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın yüzde 9.8 civarında oy almış olmasını baz  aldığı anlaşılıyor.  Cumhurbaşkanlığı seçimleri kendisine özgü bir politik ortamda gerçekleşti. Özellikle CHP tabanında oluşan tepkinin  Demirtaş'ın liderlik  karizmasıyla bütünleşmesi ve özgün bir seçim süreci olması nedeniyle  oy oranını % 10 civarına çıkarttı.

Politikanın stratejisi ve taktiği duygularla, istemlerle, ajitasyonlarla yapılmaz, güç ilişkilerine, dengelere, toplumsal gelişmelere, ortaya çıkan veya çıkabilecek sonuçlara göre belirlenir. Örneğin, Demirtaş'ın 'hırsızlar bu ülkede yüzde 50 oy alıyorsa, biz yüzde 10'u aşamıyorsak kendimizi sorgulamıyoruz' gibi kulağa hoş gelen ve sadece seçmenin duygularına hitap eden  söylemleri doğru ama reel politik yaşamın içerisinde ciddi bir anlam ifade etmez.

Seçim barajından bir değişiklik olmadan HDP'nin parti olarak seçimlere girmesi ne gibi olası sonuçlara yol açar.

Birincisi AKP, HDP'nin parti olarak seçimlere girmesini ciddi olarak önemsiyor ve yönlendiriyor. HDP'nin % 10 seçim barajını aşamayacağını hesaplayarak, Haziran 2015 seçimlerinde, en azında 330 milletvekili çıkartarak devletin siyasal yapısını değiştirecek anayasa değişikliğini referanduma götürmektir.

İkincisi, AKP, Kürt sorunun çözümünde ciddi politik bir perspektife sahip olmadığı biliniyor. Bugün HDP'yi  parlamentoda grubu bulunan bir parti olarak içte ve uluslararası alanda Kürt sorununda doğrudan muhataptır.  AKP, 'çözüm'  olarak tanımlanan süreci tek başına yürütmek ve istediği kararları alabilmek için HDP'nin sürecin dışında kalması istiyor. Parlamento dışına düşmüş HDP  sorunun çözümünde muhatap olamayacaktır ve politik etki gücü önemli oranda zayıflayacaktır.

Üçüncüsü, AKP, ne Öcalan'ın önerdiği çözüm  projesini kabul edebilecektir, ne de  Kürtlerin politik ve toplumsal taleplerine yönelik ciddi bir adım atacaktır. Seçimleri kaybetmiş bir HDP, kamuoyunda meşruluğu tartışmalı duruma geleceğinden, AKP kendi politikalarını 'çözüm' olarak kamuoyuna dayatacaktır.  Böylelikle devletle Öcalan arasında yürütülen görüşmelerin bütünüyle durdurulmasına yol açacaktır.

Dördüncüsü, Seçimlerde ortaya çıkacağı sonuçlara paralel olarak başkanlık  sistemine geçişte, Kürt sorunun çözümünde askeri politikaların yeniden çok daha güçlü bir şekilde  yaşama geçirilmesi gündeme gelebilir. Erdoğan'ın cemaatle savaşında sessiz kalan Genelkurmay, PKK'ye karşı sonuçlarının çok daha ağır olacağı kapsamlı bir savaşa yönelmek için önemli bir inisiyatif almaya hazırlanıyor.  Bir başka ifadeyle savaş politikaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkabilir.

Beşincisi, HDP'nin parlamento dışına düşmesi, muhataplık sorununu yeniden gündemleştirecektir.  Devletin Öcalan ile yürüttüğü görüşmelerin kopması, politik ve askeri tasfiye sürecinin yeniden gündemleştirilmesi, Kandil'in politikalarından radikal değişikliklere yol açabilir. Böylelikle Kürt savaşı bölgesel savaşın merkezine oturması kaçınılmaz hale gelir. Böylesi bir durumun ortaya çıkartacağı politik sonuçlar, tahmin edilenden çok daha derin olacaktır.

Peki, HDP seçimlerde  büyük bir sürpriz yapar yüzde 10 barajını aşarsa ne gibi politik sonuçlar doğurur. Sistemin politik krizi derinleşir, demokratik güçler ve özellikle Kürtler politik dengeleri bütünüyle belirler, hükümeti kim kurarsa kursun, Kürt Hareketi olmaksızın hiç bir 'çözüm' politikası yaşam bulmaz.

Seçim sonuçları üzerinde mutlak bir tahminde bulunmak elbet ki  doğru değildir. Ancak Türkiye'nin politik-toplumsal gerçeği dikkate alındığında HDP'nin yüzde 10 barajını aşması zor görünüyor. Bu bakımdan HDP yöneticilerinin parti olarak seçime girime kararı almış olmaları çok ciddi politik riskler taşıyor. Politika aynı zamanda 'risk alma sanatı' denebilir ama  mevcut olgular değerlendirilmeden bu yaklaşım üzerinde kararlar almak çok daha ciddi olumsuz sonuçlara yol açabileceği de hesaplanmalıdır.

HDP seçimlere parti olarak girme kararı aldı. Bu bir bakıma karalı ama aynı zamanda risk alma olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle alınan karar politik bir kumardır. Ortaya çıkaracağı negatif ve pozitif sonuçlar, iç politik ilişkileri bütünüyle yeniden şekillendirecektir. HDP, bütün olumsuz ve zor koşullara rağmen 'bağımsız' adaylarla girdiği seçimlerde elde ettiği sonuçların politik yansımaları bugün çok net olarak görülüyor.

2015 Genel Seçim sonuçları, Türkiye'nin politik geleceği bakımından son derece önemlidir. Bu sürecin içinde olmak Kürtler ve demokratik güçler için de zorunlu ve gereklidir. HDP,  çok yönlü bir analiz yaparak, parti olarak girme  kararını gözde geçirmesi ve bağımsızlarla girme taktiğini yeniden gündeme alması küçümsenmemelidir. 'Bağımsız' olarak girmek, geçmişte olduğu gibi bugün de kesinlikle 'gücüne güvensizlik' veya 'tasfiyecilik' olarak değerlendirilemez.

Türkiye'nin bugünkü politik tablosu dikkate alındığında toplumsal muhalefeti örgütleyecek önemli bir potansiyel bulunuyor. Ancak  sistemle  çatışmalı olan  demokratik muhalefetin genel eğilimi dikkate alındığında bugünkü  somut gerçeklik üzerinde değerlendirildiğinde,  demokratik, ilerici ve devrimci muhalefetin oy oranı yüzde 7-8 civarında olduğu  tahmin ediliyor. Bunun yetersiz olması ve eleştirel bir tarzda ele alınması sorunu ile mevcut toplumsal gerçekliğin doğru analiz edilmesi birbirine karıştırılmamalıdır.

Türkiye gibi bir ülkede  demokratik muhalefetin çok daha güçlü bir potansiyele sahip olması gerçeğinden bağımsız olarak mevcut politik durumu objektif analiz ettiğimizde, önümüzdeki seçimlerde farklı demokratik eğilimlere sahip  toplumsal güçlerin birleşik bir güç olarak seçimlere girmedikleri takdirde %10 barajını aşmaları  oldukça zordur. 

Parti olarak seçime girme kararını veren HDP, % 10 barajını aşmak istiyorsa, sisteme muhalif bütün politik-toplumsal güçlerle ittifak yapmalıdır. Bu konuda gerekli politik esnekliğe sahip olmalıdır. Güçlü bir ittifakın sağlanması için karşı tarafları eleştirmekten çok, bu ittifakın geliştirilmesi için gerekli esnekliğe ve duyarlılığa sahip olması ve seçim politikasını bu realiteye göre belirlemesi gerekir.

Üzerinde durulması gereken bir başka önemli nokta, öncelikli olarak darbeci generallerin yasası olan 'seçim barajının' bütünüyle  kaldırılması veya en azında % 3 sınırına çekilmesi için güçlü bir toplumsal tepkinin örgütlendirilmesidir.  Yüzde 10 barajına ilişkin değişiklik önerisi Anayasa Mahkemesinin gündeminde bulunuyor. Toplumsal baskıyı arttırmak için farklı politik kesimleri bir araya getirecek politikalar oluşturulmalı ve yaşama geçirilmedir. Örgütlenmek ve dinamik bir gücü oluşturmak için HDP gerekli sorumluluğu ve duyarlılığı göstermelidir. Yüzde 10 barajına karşı yürütülecek çok kapsamlı bir kampanya aynı zamanda Haziran 2015 seçimlerine hazırlık bakımından da gereklidir.

Dr. Mustafa PEKÖZ

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info

 

Parveke

TAGS(ETIKETLER): AKPNIN  YENI  MANEVRASI  HDPNIN  PARTI  OLARAK  SECIME  GIRME  KARARI  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.