KJB ve PAJK : Kürt Halkı Newroz Ruhuyla Amara’ya Akmalı
Duyurular / 02 Nisan 2013 Salı Saat 08:17
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KJB ve PAJK, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’ın başta kadınlar olmak üzere tüm Kürdistan halkı, Ortadoğu halklarına ve insanlığa kutlu olmasını diledi.

KJB Kadınları 4 Nisan’da Amara’ya Çağırdı
 
Kadın örgütü KJB, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayarak, tüm kadınları 4 Nisan’da Amara yürüyüşüne katılmaya çağırdı.

KJB yaptığı açıklamada, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’ın başta kadınlar olmak üzere tüm Kürdistan halkı, Ortadoğu halklarına ve insanlığa kutlu olmasını diledi.

“4 Nisan çatlattığımız özgürlük ve yaşam tohumlarını filizlendirdiğimiz ve demokrasi, barış ormanına dönüştürdüğümüz gündür” diyen KJB’nin açıklaması şöyle:

“Doğuşlara yeni bir anlam kazandırarak kendini yeniden doğurmayı bir varlık biçimine dönüştüren Önder Apo’nun 65. doğum gününü kutluyoruz.

4 Nisan, cemrelerin doğayı canlandırışı gibi insanı canlandırması, yenilemesi ve yeni doğuşlara ebelik etmesi demektir. Yaşam suyunu kökleriyle topraktan çekerek her bahar canlanan, yeşeren, çiçeklenen doğa ve insandır.

4 Nisan başta kadınlar olmak üzere, Ortadoğu halklarına, halkımıza ve tüm insanlığa kutlu olsun!

Kurutulamayan yaşam kaynağı olan yüreği yanık analarımıza, bugünleri yaratan, yaşam ve özgürlük kaynağımız olan oğul ve kızlarına kutlu olsun!

4 Nisan, kadının beyninin ve yüreğinin kapılarının özgürlüğe aralanması, Kürt halkının tüm lanetli, yok edici, asimilasyoncu güçlere inat kökleri üzerinden yeniden doğuşudur. Canımız, kanımızla yarattığımız özgür yaşam bilinci, ruhu ile ulaşılan özgür kimlik, özgür önderlik ve özgür kadın gerçeğidir.4 Nisan özgürlük baharını yaratan Kürt halkı ve kadınına kutlu olsun!

4 Nisan, büyük acıların öldürmedikçe büyük doğuşlara ebelik edişinin adıdır. Devletçi ve iktidarcı güçlerin komplocu geleneğine karşı büyük özgürlük doğuşu, toplumsallaşan insanın gücü ve eylemidir. İki yıla yaklaşan ağırlaştırılmış tecrit dayatmalarıyla komplocu sistem tarafından Önder Apo şahsında teslim alınmak istenen özgür insan beyni ve yüreğinin, özgürlük sevdasının ve demokratik toplum ısrarının doğuş tarihidir. Önder Apo’nun Newroz’da ilan ettiği Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşam Süreci ve Hamlesi’ne girişin doğuş günleri hepimize kutlu olsun!

Bu süreç, erkek egemen sistemin tıkanan zihniyetine, savaşta ısrar ve katliam siyasetine, halklara yaşatılan acıları varlık biçimine dönüştürerek canavarlaşan ulus devletçiliği, milliyetçiliği derinleştirme arayışlarına bir müdahaledir. Başta Ortadoğulu halklar olmak üzere insanlığın sürekli savaş ve katliam tehdidiyle küçültülmek, bitirilmek istenmesine karşı bir duruştur. Tüm savaş dayatmalarına rağmen barış ve özgürlüğe inancın gücüne dayanmaktadır. Kürdistan ve Ortadoğu topraklarından sökülüp atılamayan binlerce yıllık demokratik, özgür, eşit ve kardeşlik ilkeleri üzerinde büyüyen yaşam geleneğinden alınan güce dayanmaktadır. Kadının yok edilemeyen binlerce yıllık özgür, onurlu ve güzel yaşam özlemleri, umutlarına dayanmaktadır.

Bizler bu inancın, umudun ve direnişin Önderliğinin yarattığı kadınlar ve demokrasinin, özgürlüğün yılmayan direnişçileri Beritan, Zilan, Sema ve Saraların doğuş çizgisinin yoldaşları olarak, başarmak ve özgür yaşamı yaratmak için her türlü fedakarlığa hazırız. Kendimizi fikir, ideoloji ve demokratik siyaset sürecinin öncüsü konumuna getirme kararlılığımızla Önderliğimizin çağın doğuşunu müjdeleyen çıkışı, en çok da kadının çıkışıdır. Bu hamleye ideolojik, örgütsel, siyasal ve toplumsal olarak yeniden yeniden doğuşları gerçekleştirerek katılmaya her zamankinden daha hazırlıklıyız. Bu sürecin görev ve sorumluluklarının ağır olduğunun bilinciyle, enerji ve gücümüzü onlarca kat yoğunlaştırarak, demokratik uluslaşmanın zengin, kapsayıcı ve büyüten mücadelesi içinde olacağız.

Önderliğimiz “Kadını erkekten koparmak, bir tohumun üzerinden kayayı kaldırmaktır” demişti. Kürt kadınları olarak erkek egemen zihniyeti, ürettiği yaşam ve politikanın baskılayan kayalarını parçaladığımıza inanıyoruz. Bu parçalamayla özgürlük, sevgi, güzellik tohumu yeşermiş, kökleri binlerce yıllık derine uzanan toplumsallık  filizlenmiş ve ölüme karşı bir yaşam ağacına dönüşmüştür. Kadını her an, her gün binlerce kez öldüren erkek egemen sistemin saldırısı durdurulmuştur. Örgütlü, eylemli direnen bir kadın gerçeği ve onun düşünce gücü açığa çıkmıştır. Biz ölüm tanrılarına karşı özgür kadını, insanı ve yaşamı yaratmanın ve savunmanın tanrıçalaşma dönemine giriş yaptık. Bu yaşamda ve direnişte ısrar, çekilen tüm acıları güce dönüştürmenin, özgürlük ağacını büyütmenin ve köklerini daha derine salmanın ısrarıdır.

4 Nisan, çatlattığımız özgürlük ve yaşam tohumlarını filizlendirdiğimiz ve demokrasi, barış ormanına dönüştürdüğümüz gündür. Bu ormanda herkesin bir ağacı olmalı;

Başta beyaz tülbentleriyle özgürlük ağacının yaşam suyu olan evlatlarının onurlu yaşam ve barış mücadelesini sürdüren analarımız,

Özgür irade, düşünce ve örgütlenme ısrarıyla özgür toplum ve yaşamda ısrar eden halkımız,

Tüm egemenlik biçimlerine karşı ortak mücadeleyi her zamankinden daha fazla büyüterek yakaladığımız halkların baharlaşma şansını demokratik ulusla taçlandırma mücadelesinin öncüleri Ermeni, Asur, Türk, Arap ve Fars, Kürt, Çerkez, Laz, Rum tüm halkların kadınları,

Demokratik yaşamından ve kültüründen koparılmak istenen ve ötekileştirilen tüm kültür, sınıf, gruplar ve inançlar kendi baharımızı yaratma adımlarımızı ortaklaştıralım. Ayrımcılığa ve bizleri karşıtlaştırarak uzaklaştırmaya, çatıştırmaya çalışan zihniyet ve politikalara karşı ortak mücadeleyi büyüterek bu kardeşlik ormanını büyütelim. İnsanlığın yeni ve özgür yaşamı, adım adım ördüğü demokratik uluslaşma ve herkesin kendi zenginliğini katarak büyüttüğü, köklü bir çınara dönüştüreceği demokratik modernite paradigması ortak kurtuluşumuz olacaktır. Kurtuluşun yakın olduğuna olan inancımızla, tüm kadınların, halkımızın, demokratik kurtuluştan, özgür yaşamdan yana olan, halkların kardeşliği büyütmek için bir ırmak gibi Amara’ya, kendine ve özgürlüğüne akışını selamlıyoruz. Özgürlük, demokrasi ve barışa aşık herkesi büyük bir tutkuyla bu akışa katılmaya çağırıyoruz. Bu ırmağın akış gücünün demokrasi, barış ve özgürlük ormanını besleyeceğine olan inancımızla, eylemli özgürlük yürüyüşünüzü kutluyoruz. Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşam Hamlesi’nin 4 Nisan’ı tüm kadınlara ve insanlığa kutlu olsun!”


PAJK: Kürt Halkı Newroz Ruhuyla Amara’ya Akmalı
 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayan PAJK Koordinasyonu, Kürt halkını, kadınlar ve gençler öncülüğünde Amara yürüyüşüne Newroz ruhuyla katılmaya çağırdı.

PAJK Koordinasyonu, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. “Tarihte toplumsal devrimlere öncülük eden kişiliklerin doğum günleri hep büyük bir saygıyla karşılanmış, o toplumun geleceği açısından milad olarak kabul edilmiştir. Anlamlı ve özgür yaşam değerlerinin önünü açan kişilikler, toplumsal genlere işleyerek ölümsüzleşmiştir” denilen açıklamada, bu misyonu oynayan kişiliklerin hiçbir zaman salt birey olarak ele alınmadığını, “halkın Önderlikle, Önderlerin halkla” bir bütün ele alındığını kaydetti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın da Kürt halkı ve Kürt kadınları açısından böyle bir anlam taşıdığı, doğum günün de bu şekilde ele alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Reber Apo, Kürtlerin unutulan tarihlerinin yeniden canlanmasıdır. En ağır asimilasyonlardan ve kırımdan geçirilen dilinin ve kültürünün yeniden hayat bulmasıdır. Kürt halkının ulusal birlik ruhunu yaratandır Reber Apo. Varlığını siyasal ve fiziksel olarak savunabilmenin garantisi olmuştur. Bunların yanında zamanın dışına düşürülen halkımızın çağdaş insanlık değerleriyle buluşmasını sağlamıştır. Halkımız ve kadınlar Reber Apo'nun özgür yaşam felsefesinin kılavuzluğunda en örgütlü, en siyasal, en direnişçi halk olarak bölge ve dünya halklarına emsal oluşturmuştur. Bu nedenlerle Önderliğimiz halkımız ve kadınlar tarafından büyük bir coşku ve kararlılıkla sahiplenilmektedir. Önderliğe olan inanç ve güven anlamayı da güçlendirmiştir.”

2013 Amed Newrozu’nun da selamlandığı açıklamada milyonların Öcalan’ın başlattığı çözüm sürecini selamladığı kaydedilerek, “Önderliğinin ve kendinin özgücüne sonuna kadar güvenen halkın resmi oldu 2013 Newrozu. Bir özgürlük devriminin fotoğrafıydı. Başta kadınlar olmak üzere, gençler, 70'lik yaşlılar, her meslekten insanlar ve çocuklar Önderlik yoldaşlığının adını koydular. Bütün saldırı ve sıkıntılara rağmen Reber Apo'nun geliştirdiği yeni sürecin ortağı oldular. Önderliğin çağrısını milyonlarca insan nefes almadan dinleyerek Önderlikle aralarındaki bağları yeniden kutsadılar ve demokratik barışçıl çözüm sürecinin garantisi olma kararlılığını ortaya koydular” denildi.

KADINLAR 4 NİSAN’I KENDİ DOĞUŞ GÜNÜ OLARAK GÖRÜYOR

Kürt kadınlarının da Öcalan’ın özgürlüğünü özgürlüğü doğuş gününü de kendi doğuş günü olarak gördüğünün ifade edildiği PAJK açıklamasında şunlar belirtildi: 

“Reber Apo'nun kadınlarla yoldaşlığı bir özgürlük ilişkisidir. Zilanlar, Semalar, Viyanlar bu aşkta yoğrularak tanrıçalaştılar. Sakineler, Arjinler, Rojinler, Rojbinler, Berfinler ve daha binlerce kadın şehidimiz bu yolun aydınlık meşaleleri oldular. Kadın Hareketi olarak Mücadeleyi Önderliğimizin özgürlüğü etrafında geliştirmek, hem şehitlerimize bağlılığımızın gereğidir hem de özgür yaşamı örme anlayışımızın temelidir. Reber Apo'nun özgürlüğü özgürlüğümüz, Önderliğimizin doğum günü doğum günümüzdür. Aramıza zorla konulan mesafelere rağmen yüreğimizden akan sevginin, özlemimizin İmralı'ya ulaşmasına kimse engel olamamaktadır. Bu yürek bağımızın, mesafeleri ortadan kaldıracağına olan inancımız asla tükenmeyecektir. Kadının siyasallaşan, toplumsallaşan, her konuda kendini savunabilen örgütlü gücü, Reber Apo'nun özgürlüğüne kilitlenmiştir. Sonuç alıncaya kadar da geri adım atmayacaktır. Reber Apo'nun başlattığı demokratik çözüm sürecinin başarıya ulaşması için bütün gücümüzle öncülük düzeyinde katılacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

“Kadın Hareketi olarak onurlu bir barışın sağlanması ve demokratik sistemin gelişmesi temelinde mücaleyi geliştirme kararlılığımız yüksektir” diyen PAJK Koordinasyonu, Kürt halkını ve Kürt kadınlarını da 4 Nisan Amara yürüyüşüne katılmaya çağırdı: “Önderliğimizin doğum gününü bu atmosferde karşılarken, nerde olursak olalım yüreklerimizden taşan duygularımız Amara'ya doğru akmaktadır. Kutsal Anamız Üveyş anayı selamlarken, değerli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Önderliğimizin büyüdüğü evin etrafında birleşen yüreklerimiz, tarih boyunca yaşayan kültürel toplumun özgürlük değerlerinin coşkusuyla çarpıyor. Bütün halkımızı kadınların ve gençlerin öncülüğünde Amara'da yekvücut olarak bu coşkuyu büyütmeye çağırıyoruz. Amara'yı Newrozlaştırmaya, Önderliğimizin özgürlüğünün garantisi olmaya çağırıyoruz. 2014 - 4 Nisanı’nı Önderliğimizle birlikte Amara'da kutlama umuduyla, kadınların ve halklarımızın Önderliğimiz etrafında büyüyen özgürlük duruşunu selamlıyoruz.”

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info

 

Parveke

TAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.